รายชื่อผู้รับเหมาแบล็คลิสต์

# ชื่อ รายละเอียด วันที่ลงข้อมูล ผู้แจ้งข้อมูล
1 น.ส.วิราภรณ์ ปามะ ช่างขัดพื้นปาร์เก้และทำสี รับเงินไปหมดแล้วแต่ไม่มาเก็บงานที่เหลือ 2023-09-14 หรั่ง
2 2023-09-05