รายละเอียดผลงาน

บ้านพักรับรอง 6 หลัง

บ้านพักรับรองนักท่องเที่ยวจำนวน 6 หลังของไร่รื่นรมย์

ไร่รื่นรมย์ อ.เทิง จ.เชียงราย    สร้างบ้านใหม่
ช่าง ตี้

ทางไร่รื่นรมย์มีความต้องการบ้านพักรับรองสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการในช่วง high season ของทุกปีที่จังหวัดเชียงราย

ได้ไว้วางใจให้ทางชุมช่างไม้ของเรา ก่อสร้าง ออกแบบ landscape และออกแบบบ้านพักให้เหมาะสมกับพื้นที่จำนวนทั้งหมด 6 หลัง

โดยใช้ทีมสถาปนิกและวิศวกรของเราทั้งหมด